ממשל

פורום IVS הוא ארגון ללא מטרות רווח שמנוהל על ידי ועד מנהל, שאחראי לצד המינהלי ומועצה מקצועית, שמפקחת על הוועדות המקצועיות. מנהל פורום IVS אחראי לניהול היום יומי.

הוועד המנהל

הוועד המנהל כולל את נשיא פורום IVS, את יו״ר הוועד המנהל, את יו״ר המועצה המקצועית ועד שבעה חברים נוספים בארגון. הוועד המנהל אחראי לאסטרטגיה, מימון ופיקוח על הארגון.

למידע נוסף

המועצה המקצועית

המועצה המקצועית היא הגוף המקצועי העליון בארגון ומפקחת על כל צוותי העבודה והוועדות המקצועיות.

למידע נוסף

ועדה מייעצת בינלאומית

לפרטים נוספים

ועדת ביקורת

לפרטים נוספים

ועדות מקצועיות

למידע נוסף

האם יש לכם שאלות?

למידע נוסף, אל תהססו לפנות אלינו.
רון כהן

רון כהן

מנהל פורום IVS