ועדת היגוי לפיתוח מדד נדל״ן מניב בישראל

ועדת היגוי לפיתוח מדד נדל״ן מניב בישראל

המועצה המייעצת של פורום IVS סימנה את הצורך בפיתוח מדד נדל״ן להשקעה בישראל כאחד היעדים החשובים ליישום כבר בשלב ראשון של פעילות הפורום. לשם כך הוקמה ועדת היגוי לנושא. חברי הוועדה הם:

פרופ׳ דני בן-שחר, ראש מכון אלרוב באוניברסיטת תל אביב - יו״ר ועדת ההיגוי

ד״ר רוני גולן, מכון אלרוב לחקר הנדל״ן, אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ דייויד ג׳נסוב, האוניברסיטה העברית בירושלים

יריב דרורי, יו״ר ועדת מחקרי שוק בלשכת השמאים

פרופ׳ דני וייס, ראש מכון קסירר, אוניברסיטת תל אביב

יהודית זינגר, סמנכ״לית כספים, אמות השקעות

רז זלצמן, ראש ענף נדל״ן ישראל, כלל ביטוח ופיננסים

ד״ר אפרת טולקובסקי, ראשת מכון גזית גלוב, המרכז הבינתחומי הרצליה

ג׳קי מוקמל, יו״ר CBRE ישראל

חיים מסילתי, יו״ר לשכת השמאים ונשיא פורום IVS

ד״ר אייל סולגניק, המרכז הבינתחומי הרצליה, מנהל לשעבר של מחלקת התאגידים ברשות ניירות ערך

דורית סלינגר, הממונה לשעבר על שוק ההון, הביטוח והחיסכון

גיא פורת, ראש ענף נדל״ן, הפניקס

ניקי קוצנקו, האוניברסיטה העברית בירושלים

ירון שחר, ראש תחום מחקר, CBRE ישראל

רכז הוועדה - רון כהן

בעולם החלו להקים מדדי נדל״ן להשקעה החל משנות השמונים. מדדים אלו מאפשרים השוואתיות לאפיקי השקעה אחרים כמו מניות ואג״ח שנסחרים בבורסות. הם מאפשרים למשקיעים בקרה על ביצועי מנהלי ההשקעות ולמנהלי ההשקעות השוואה של ביצועיהם אל מול המתחרים. לחוקרים באקדמיה הם פותחים קשת רחבה של תחומים למחקר, כמו המתאם בין שוק הנדל״ן לביצועי המקרו של המשק. כלומר הם מגבירים בצורה ניכרת את השקיפות בשוק ובכך תומכים בהקצאת מקורות יעילה, משיכת משקיעים זרים ושכלול השוק.

רוב המדדים בעולם מבוססים על שמאויות מאחר ולא קיים מסחר רציף בנדל״ן שניתן לבסס עליו מדד (בישראל התדירות של עסקות בנכסים מניבים היא אחת לחודש). מספר יוצאי דופן הם מדדי עסקות במשקים נזילים ביותר כמו לונדון, וגם אלו נעזרים במידול אקונומטרי מתקדם על מנת לגשר על פערי המידע. לכן מדדי נדל״ן להשקעה דורשים שמאויות איכותיות ברמה גבוהה וכפועל יוצא מכך מושכים להגברת המצקועיות בתחום (כפי שקרה למשל בישראל עם אימוץ תקני IFRS שדרשו שמאויות לצורך הדוחות הכספיים של החברות).

מדדי נדל״ן להשקעה מציגים את התשואה הכוללת בענף (Total Return) בכל תקופת דיווח (בדרך כלל רבעון), הן לענף כולו והן לסקטורים נפרדים כמו משרדים, מסחר, לוגיסטיקה ותעשייה, ומפלחים את התשואה הכוללת לתשואה מעליית (ירידת) ערך ההון (Capital Return) ותשואה מהכנסות משכירות (Income Return).