ועדת תקינה בינלאומית

ועדת תקינה בינלאומית

תפקיד הוועדה לקדם אימוץ בישראל של תקנים בינלאומיים בנדל״ן ובהערכות שווי, בראשם תקני IVS לשמאות והערכות שווי ותקני IPMS למדידת שטחי נדל״ן.

בימים אלה שוקדת הוועדה על מיפוי ההבדלים בין התקינה השמאית הישראלית לבין זו הבינלאומית (IVS) ולאחר שתסיים עבודתה תגיש נייר עמדה למקבלי ההחלטות.

הוועדה הזמינה תרגום חדש ומעודכן של תקני IVS מחברת תרגום מקצועית שהשתתפה בתרגום תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) לעברית. הוועדה תהיה אמונה על העריכה המקצועית וכן על עדכון שוטף של התרגום, בהתאם לעדכונים התקופתיים של תקני ה- IVS על ידי המועצה הבינלאומית להערכות שווי (IVSC).

חברי הוועדה הם:

רו״ח דורית קדוש, לשעבר מנהלת מחקלת התאגידים ברשות ניירות ערך - יושבת ראש,
תמר אברהם, יו״ר ועדת תקינה שמאית בינלאומית בלשכת השמאים - יושבת ראש משותפת,
רון כהן, מנהל פורום IVS - רכז הוועדה,
אייל דוד, יו״ר הוועדה המקצועית בלשכת השמאים - חבר,
גלית אציל לדור, רכזת לשעבר של ועדת התקינה השמאית במועצת השמאים - חברה,
רו״ח אדיר ענבר, סגן נשיא לשעבר של לשכת רואי חשבון וחבר לשעבר במועצה המייעצת לוועדת תקני ה- IFRS הבינלאומית - חבר,
אלי אל על, יו״ר משותף ועדת הערכות שווי בלשכת רואי חשבון ויו״ר האגודה הישראלית למעריכי שווי - משקיף,
רן גרינברג, שמאי רכוש וחבר הוועדה המקצועית של ASA, איגוד השמאים ומעריכי השווי האמריקאי - משקיף.

תקני ה- IVS הבינלאומיים לשמאות ולהערכות שווי משמשים במעל 100 מדינות, ביניהן בריטניה, מדינות האיחוד האירופי, רוסיה, אוסטרליה וסין. הם מתואמים גם עם תקני השמאות האמריקאיים והקנדיים. ה- IVS נועדו במקור לתמוך בהערכות שווי לצורך דוחות כספיים בהתאם ל- IFRS, תקני דיווח כספי בינלאומיים.

ה- IVS מהווים עקרונות שמאיים כלליים שנועדו לגשר בין תקנים מקומיים מפורטים בכל מדינה ומדינה וליצור שפה שמאית אחידה שתאפשר שקיפות, מקצועיות והשוואתיות בין הערכות שווי שנעשו במדינות שונות. אימוצם בישראל עתיד להגביר את אמון המשקיעים הבינלאומיים, שכמעט ונעדרים משוק הנדל״ן להשקעה בישראל, ובכך לתרום לפיתוח ולשכלול השוק לטובת השחקנים המקומיים והמשק כולו. חשיבותם רבה גם לדוחות הכספיים באופן כללי, לאור המשקל הגבוה של הנדל״ן בנכסי החברות הציבוריות.