תרשים ארגוני

תרשים ארגוני

התרשים מראה את המבנה הארגוני של הפורום שאישרה האסיפה הכללית. בירוק - גופים תקנוניים.

הוועדה המייעצת של נותני החסות כשמה כן היא מייעצת. היא לא כפופה ולא כפופים לה. מטרתה לקשר בין הפורום לבין נותני החסות לעמותה, כדי לעדכן אותם על הפעילות ולקבל מהם ייעוץ.

צד ימין של התרשים הוא הצד הניהולי. צד שמאל הוא הצד המקצועי העצמאי (כמו נשיא ורקטור של אוניברסיטה).

המבנה הארגוני בהשראת גופים דומים בחו״ל ומטרתו להבטיח את עצמאות הגופים שמקבלים את ההחלטות המקצועיות, שהם הוועד המקצועי ותחתיו הוועדות הנושאיות.