מדד IVS

מדד IVS

מדד IVS לשנת 2020 - ביצועי הנדל״ן המניב הישראלי

נספח מתודולוגיה למדד נדל״ן מניב ישראל