ממשל

ממשל

פורום IVS הוא ארגון ללא מטרות רווח שמנוהל על ידי ועד מנהל, שאחראי לצד המינהלי ומועצה מקצועית, שמפקחת על הוועדות המקצועיות. מנהל הפורום אחראי לניהול היום יומי.

חברי הוועד המנהל והמועצה המקצועית ממונים על ידי ועדת מינויים שמורכבת מנציגים של נותני החסות הבכירים ומתאשרים על ידי האסיפה הכללית. האסיפה הכללית מורכבת מכל חברי הארגון.

הוועד המנהל

הוועד המנהל כולל את נשיא פורום IVS, את יו״ר הוועד המנהל, את יו״ר המועצה המקצועית ועד שבעה חברים נוספים בארגון. הוועד המנהל אחראי לאסטרטגיה, מימון ופיקוח על הארגון.

למידע נוסף←

המועצה המקצועית

המועצה המקצועית היא הגוף המקצועי העליון בארגון ומפקחת על כל צוותי העבודה והוועדות המקצועיות.

למידע נוסף←

ועדות

למידע נוסף←

האם יש לכם שאלות?

למידע נוסף, אל תהססו לפנות אלינו.

רון כהן
מנהל פורום IVS