מטרה ויעדים

מטרה ויעדים

מטרת הפורום לקדם שקיפות ומקצועיות בשוק הנדל״ן הישראלי ובהערכות שווי חברות על מנת למשוך לישראל השקעות בינלאומיות. כיום אין כמעט משקיעים בינלאומיים בנכסים מניבים בישראל. חלק מהבעיה נובע משקיפות נמוכה: ישראל מדורגת במקום 37 ונמצאת במגמת ירידה במדד השקיפות העולמי של JLL.

הפורום איתר שני יעדים מרכזיים שיגיברו את השקיפות:

פיתוח מדד (אינדקס) נדלן מניב כפי שקיים בשווקים מתקדמים,

אימוץ תקינה בינלאומית בהערכות שווי (IVS).

שני היעדים קשורים ותומכים אחד בשני: מדד מבוסס שמאויות דורש עבודה לפי סטנדרטים בינלאומיים. רמת שמאויות הנדל״ן בישראל גבוהה, אבל צריך שהמשקיעים הבינלאומיים יידעו על כך. אימוץ ה IVS יפרסם זאת לכולי עלמא בחו״ל ובדומה למדד נדל״ן מניב, יגביר את השקיפות ויאפשר השוואתיות בינלאומית שתמשוך לכאן משקיעים.

אימוץ ה IVS נוגע לא רק ישירות לנדל״ן ולהשקעות בנדל״ן:

ה IVS נוגע לכל סוגי הערכות השווי, כולל הערכות שווי חברות, תאגידים ונכסים בלתי מוחשיים,

כ 60% משווי החברות במדד תל אביב 125 מגולם בנדל״ן שלהן, לכן לשמאויות הנדל״ן השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברות.