שקיפות ומקצועיות
בשוק הנדל"ן המניב
הישראלי

מטרת פורום IVS

נותני החסות שלנו

לכל נותני החסות

תקני הערכת שווי בינלאומיים (IVS)

אחד היעדים של פורום IVS הוא לקדם בישראל את תקני ה-IVS, תקני הערכת שווי בינלאומיים.

ה-IVS הם תקנים כלליים מבוססי עקרונות שנועדו להשתלב עם תקנים מקומיים מפורטים בכל מדינה ומדינה. בעוד ה- IVS מתייחסים לעקרונות גלובליים, תקנים מקומיים מפורטים יכולים להרחיב, לפרט ולהשלים בענייני חקיקה מקומית.

ה-IVS פותחו מתוך צרכי ה-IFRS, תקני החשבונאות הבינלאומיים, ונועדו במקור לתמוך בהערכות שווי הוגן לדוחות כספיים. הנה שתי דוגמאות שממחישות את הקשר בין שני הגופים המסדירים:

מדד נדל״ן מניב

אחד היעדים של פורום IVS הוא לפתח מדדי ביצועים לענף הנדל״ן המניב הישראלי. היתרונות של מדדים כאלה:

יאפשרו מדידת ביצועים והשוואה של ביצועי ההשקעה בנכס אל מול ביצועי המדד,

העלאה ישירה ומיידית של דירוג ישראל במדד השקיפות העולמי של JLL; כיום ישראל מדורגת שקופה למחצה, משיכת קרנות אינדקס ו ETF בנדל"ן להשקיע בישראל.

ליצירת קשר מלאו פרטים