דף הבית
IPMS כל המבנים

IPMS כל המבנים

רקע על IPMS

האסופה הקיימת של תקני IPMS (משרדים, מגורים, מסחר ותעשייה) שהתפתחה החל משנת 2013, תוחלף על ידי תקן אחד משולב הידוע בתור ׳IPMS כל המבנים׳, לאחר השלמת הליך השימוע הציבורי.

השימוע ייפתח ב- 14 בפברואר 2022 בשעה 6:00 שעון לונדון וייסגר ב- 8 באפריל 2022 בשעה 23:59 שעון לונדון.

לחצו כאן כדי להוריד את טיוטת התקן החדש.

לחצו כאן כדי להגיש הערות לתקן המשולב.

התקן החדש פותח בעקבות עבודת מחקר מקיפה שנעשתה מתוך מטרה לספק מסגרת פשוטה יותר ובהירה, על מנת להגביר את ביטחון המשתמשים בבואם להתקשר עם בעלי מקצוע לצורך מדידת מבנים.

מידע כללי על IPMS כל המבנים

IPMS כל המבנים יכול לשמש כתקן העומד בבפני עצמו (למשל- במדינות שאין בהן כיום תקנים למדידת שטחים) או שניתן להשתמש בו בדיווח כפול לצד תקנים מקומיים קיימים.

IPMS כל המבנים הוא תקן מבוסס עקרונות כוללני שמגדיר כיצד יש למדוד מחוברים. הוא יאפשר למדוד נדל״ן באופן עקבי מסביב לעולם. IPMS כל המבנים לא מגדיר את יחידות המדידה (למשל, מטר רבוע או רגל מרובעת) אלא את מה שנכלל בשטח הרצפה של הבניין.

נוהגי מדידה מקומיים קיימים שמתבססים על תקני IPMS הקודמים יעודכנו בזמן הראוי לכך על מנת לשמור על ציות.

IPMS כל המבנים יהווה אבולוציה ולא תחליף חדש לקבוצה הקודמת של תקני IPMS.

IPMS כל המבנים לא יהיה תקף למפרע, הוא הנחיה צופה פני עתיד. לא מצופה מהמשתמשים לחזור ולמדוד מחדש עד אשר יידרשו לכך על ידי הלקוחות. מדידות שמבוססות על תקנים קודמים עדיין יהיו נתמכות על ידי קואליציית IPMS.

IPMS כל המבנים מבטיח שבעלי מקצוע ומשתמשי קצה ישתמשו בשפת מדידות אחידה ולכן לקוחות יכירו בו בתור המילה האחרונה של מיטב הפרקטיקה הבינלאומית. זו הזדמנות ענקית למי שמשתמש ומאמץ את IPMS למצב עצמו בקדמת ההתפתחות הגלובלית בענף, הזדמנות ליהנות מיתרון המוביל הראשון.

הביקוש ל- IPMS כל המבנים יגיע בעיקר מהשוק- משתמשי קצה של מידע על מדידות נכסים, כגון תאגידים ששוכרים שטחים, משקיעים, מנהלי נכסים, שמאים, לווים ויזמים. מתווכים, יועצים, רגולטורים ממשלתיים ופירמות מודדים צפויים לאמץ את IPMS כל המבנים בתגובה לדרישה מהשוק. לאורך זמן הדרישה תהיה מונעת על ידי הכרה גוברת ביתרונות ש- IPMS כל המבנים מספק במידע השוואתי, בתוך כל שוק מקומי פנימה ובין שוק מקומי אחד למשנהו.