דף הבית
פורום IVS התקבל לקואליצייה הבינלאומית למדידת שטחים בנדל״ן

פורום IVS התקבל לקואליצייה הבינלאומית למדידת שטחים בנדל״ן

פורום IVS בישראל התקבל רשמית לקואליציה הבינלאומית למדידת שטחים, שמקדמת את תקני ה IPMS הבינלאומיים. התקנים לא מורים כיצד למדוד אלא מציגים שורה של אפשרויות שהן המקובלות בעולם. הדרישה היא לציין ליד המדידה לפי איזה תקן בינלאומי נמדדה. למשל תקן 3A מקביל לאופן דיווח שטח דירה לפי תקנות מכר דירות בישראל, תקן 3B לפי שטח רצפה שדווח בעבר בתשריטי בית משותף בישראל. קיימים גם תקנים למשרדים, לוגיסטיקה ותעשייה ומסחר, מה שאין כיום בישראל.

פורום IVS התקבל לקואליצייה הבינלאומית למדידת שטחים בנדל״ן

התמונה ממחישה את הצורך באימוץ תקינה בינלאומית במדידת שטחים. מראה איך הבדלי הדיווח לאותו שטח יכולים להשתנות בעד 24% בין מדינות שונות בעולם.

לאתר הקואליציה לחצו כאן.