דף הבית
תרשים ארגוני

תרשים ארגוני

תרשים ארגוני

התרשים מראה את המבנה הארגוני של הפורום שאישרה האסיפה הכללית. בירוק – גופים תקנוניים.

צד ימין של התרשים הוא הצד הניהולי. צד שמאל הוא הצד המקצועי.