דף הבית
פורום IVS מקים צוות מומחים לקידום אימוץ תקני ה-IVS בישראל

פורום IVS מקים צוות מומחים לקידום אימוץ תקני ה-IVS בישראל

פורום IVS מקים צוות מומחים לקידום אימוץ תקני ה-IVS בישראל. הצוות יבחן דרכים לגישור בין תקני ה-IVS לבין תקני השמאות הישראליים ויציג את ממצאיו למקבלי ההחלטות. הצוות יורכב משמאים ורואי חשבון.

תקני ה-IVS הבינלאומיים לשמאות ולהערכות שווי משמשים במעל 100 מדינות, ביניהן בריטניה, מדינות האיחוד האירופי, רוסיה, אוסטרליה וסין. הם מתואמים גם עם תקני השמאות האמריקאיים והקנדיים. ה- IVS נועדו במקור לתמוך בהערכות שווי לצורך דוחות כספיים בהתאם ל-IFRS, תקני החשבונאות הבינלאומיים.

ה-IVS מהווים עקרונות שמאיים כלליים שנועדו לגשר בין תקנים מקומיים מפורטים בכל מדינה ומדינה וליצור שפה שמאית אחידה שתאפשר שקיפות, מקצועיות והשוואתיות בין הערכות שווי שנעשו במדינות שונות. אימוצם בישראל עתיד להגביר את אמון המשקיעים הבינלאומיים, שכמעט נעדרים משוק הנדל״ן להשקעה בישראל, ובכך לתרום לפיתוח ולשכלול השוק לטובת השחקנים המקומיים והמשק בכללותו. חשיבותם רבה גם לדוחות הכספיים באופן כללי, לאור המשקל הגבוה של הנדל״ן בנכסי החברות הציבוריות.