דף הבית
אודות
ממשל
הוועד המנהל

הוועד המנהל

הוועד המנהל

חברי הוועד המנהל מתווים את הכיוון האסטרטגי של הארגון והאצילו את הניהול היום יומי למנהל פורום IVS. הוועד המנהל מתייעץ באופן שוטף עם היועץ המיוחד.
חיים מסילתי

חיים מסילתי

נשיא פורום IVS

יושב ראש לשכת השמאים

ג׳קי מוקמל

ג׳קי מוקמל

יושב ראש הוועד המנהל

לשעבר יושב ראש CBRE ישראל

נחמה בוגין

נחמה בוגין

יושבת ראש המועצה המקצועית

מייסדת ובעלים של נחמה בוגין בע״מ

רון כהן

רון כהן

מנהל ומזכיר

גלית אציל לדור

שמאית ולשעבר רכזת ועדת התקינה במועצת השמאים

לשעבר רכזת ועדת ההשגות במשרד המשפטים

יורם בלומנטל

יורם בלומנטל

שותף מנהל, אינטר ישראל קושמן אנד וייקפילד
טל דביר

טל דביר

בעלים ומייסדת של טל דביר שמאות מקרקעין וניהול נכסים

חזקיה העצני

מייסד ובעלים של חזקיה העצני שמאות מקרקעין
עדי צביקל

עדי צביקל

שותף בצביקל שפיגל ולשעבר יו״ר לשכת השמאים