ועדה מייעצת בינלאומית

ועדה מייעצת בינלאומית

ועדה מייעצת בינלאומית

הוועדה המייעצת הבינלאומית מייעצת בנוגע לאיכות ודיוק מדד נדל״ן מניב ישראל, מסייעת להגביר את הכיסוי ולקדם את השימוש בו בענף.

הוועדה תומכת ומייעצת לגבי פיתוח מדדים חדשים רלוונטיים לענף הנדל״ן המניב בישראל על מנת להגביר שקיפות ונגישות בשוק.

חברי הוועדה הם:

האם אתם מעוניינים להצטרף לוועדה המייעצת הבינלאומית?

מדי פעם בפעם מתפנים מקומות בוועדות שלנו. אם אתם מעוניינים לתרום באופן משמעותי לעבודת הארגון על ידי הצטרפות לוועדה מסויימת זו, אנא צרו קשר עם רון כהן.